Tjänster

Osteopati

Osteopati innebär hälsofrämjande behandlingsmetoder vars syfte är att minska kroppens obalanser så att nerver, blodcirkulation och lymfsystem fungerar optimalt. Behandlingens mål är att finna orsaken till besvären, frigöra kroppen från det som hämmar läkningen och optimera kroppens olika system.

Anna väver samman sin osteopatiska kunskap med en förståelse för hur kroppens stora system, såsom nervsystemet och lymfsystemet, samverkar och påverkas av inre och yttre faktorer.

En osteopat har kunskap om hur skelett, muskler och ligament fungerar tillsammans med nervsystemet och de inre organen. Det är kroppens samarbete och totala funktion som tillsammans med sin omgivning påverkar din hälsa. Alla delar i en kropp är beroende av varandras funktion och om någon del påverkas behöver kroppen kompensera för detta. Kompensationen uppfattas vanligtvis som inflammation, stelhet och smärta.

Utbildning

Body Coach är en upplevelsebaserad utbildning som utgår från kroppens perspektiv och intelligens. Kursen leder till en ökad kroppsmedvetenhet och närvaro genom förståelsen för samband mellan kropp, tanke, känsla och energi.

Genom djup förståelse för kroppens anatomi och olika system får du kraftfulla verktyg att påverka din egen och andra människors hälsa genom rörelse. Det är vetenskapligt bevisat att den fria rörelsen och dansen bland annat sänker stress, ökar självkänsla, koncentration och kreativitet. Genom rörelsen får du tillgång till nya kunskaper, får fler perspektiv, blir tryggare och vågar utmana dig mer.

Utbildningen innehåller 5 utbildningssteg och ger dig möjlighet att fördjupa dig till Brave Birth och Bravedance Bodycoach. Du kan gå utbildningen för din egen personliga utveckling samt i syftet att jobba med människors hälsa och utveckling.

Kurser

Brave Birth förlossningsförberedande kurs. En kurs som grundligt förbereder dig och din partner inför er förlossning genom att öka er kännedom och tilltro till kroppens naturliga förmåga. Kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att du och din partner tillsammans praktiskt utövar fokuserad mental och fysisk träning.

Unfold Transformation. Anna är kursledare inom utbildningskonceptet Unfold Transformation som erbjuder kurser i avancerad självkännedom med fokus på att utveckla människors självledarskap. Kurserna är en unik kombination av metoder för personlig utveckling och avancerad ledarskapsmetodik, förenar gammal visdom med ny forskning inom området personlig utveckling och leder till ökad medvetenhet och närvaro. Deltagarna får med sig konkreta verktyg, tekniker och förhållningssätt att praktisera i livet. Vår metodik och filosofi är ämnade för att tala till både hjärta och hjärna hos människor.

Referenser

Inkännande, kärleksfullt och ändå busigt. Anna Levinja har givit mig så fantastiska verktyg för att läka både kropp och själ. En fantastisk kurs skapad och hållen av den bästa ledare i ämnet som man kan önska. Jag flyttade mig från mitt huvud, som alltid ska tänka ut allt, till att känna i kroppen i stället. Jag känner mig mer levande.

Katarina Huss

Katarina Huss

Stockholms Ledarskapsinstitut